CON§ULTING

gbok

Olemme erikoistuneet vaativaan konsultointiin. Kyseessä voivat olla organisaatiomuutokset, täysin uudet toimintamallit, toimintaympäristön muutoksista johtuvat strategiset muutokset tai tulevaisuuteen suuntautuvat trendianalyysit.

Usein selvitystoimeksiantomme liikkuvat yksityisen ja julkisen sektorin herkässä rajapinnassa. Juridista ja kielellistä osaamistamme on aina arvostettu, ja pystymme tarvittaessa laatimaan juridisia asiakirjoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.