Harriet Henricson

Harriet Henricson ansvarar för affärsområdena Beauty och Food & Drink. Hon har
omfattande erfarenhet inom projektledning,
kvalitetsledning, sales management samt
intern och extern auditering.

Harriet är en mycket erfaren
föreläsare. Hon har en magistersexamen i
livsmedelsvetenskaper från
Helsingfors Universitet.
Harriet jobbar på heltid inom Henricson Ab
sedan 2007.