Jan-Erik Enestam

Jan-Erik Enestam är Senior Adviser hos Henricson Ab. Han har varit riksdagsledamot i Finlands riksdag 1991–2006 samt miljöminister, nordisk samarbetsminister, inrikesminister, närområdesminister och försvarsminister under perioden 1995–2006. Han har också bl.a. arbetat som rådsdirektör vid Nordiska rådet.

Republikens president förlänade Jan-Erik Enestam hederstiteln minister 2015.