CON§ULTING

DSC_0846_2

Vi är experter på krävande strategisk konsultering. Det kan t.ex. handla om förändringar i organisationsstrukturer, helt nya verksamhetsmodeller, strategiska förändringar för att möta nya utmaningar i verksamhetsmiljön eller trendanalyser för framtiden.

Ofta rör sig våra utredningsuppdrag i det känsliga gränssnittet mellan privat och offentlig sektor. Vår juridiska och språkliga expertis är alltid mycket uppskattad, och vi kan vid behov göra upp juridiska dokument på svenska, finska och engelska.