Utredarna genomförde en sakkunnig, noggrann och analytisk utvärdering av Kommunförbundets verksamhet på europeisk och internationell nivå. Rapporten kommer att vara till stor nytta när vi utvecklar vår verksamhet och effektiverar vår resursanvändning.

– Finlands Kommunförbunds VD Jari Koskinen om den utvärdering av förbundets EU- och internationella verksamhet som Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson utförde 2016