Vi är mycket nöjda med Marcus Henricsons sätt att sköta utredningsuppdraget. Alla deadlines har hållit, arbetet bygger på en gedigen faktagrund, och texten är intressant och lättläst. Vi anlitar gärna Henricson Ab även i kommande utredningar.

− Medlemmar i projektets styrgrupp, om utredningen Guldålder – men inte för alla: Pensionärsliv 2024, som publicerades i november 2014