Henricson Ab

Juridiikka, politiikka, yhteistyö, strategia. Tiedämme.

sv  en  

Tiedämme.

Aina välillä meiltä kysytään, mitä oikein teemme? Vastaus on yksinkertainen.

Strategiset muutokset, yhteydet yksityisen ja julkisen sektorin välillä, vuoropuhelu päättäjien ja sidosryhmien kanssa, monimutkaiset oikeudelliset ja taloudelliset kokonaisuudet. Vaativat juridiset käännökset, mukaan lukien hallituksen esitykset ja lakiluonnokset. Missä piilevät ratkaisevat yksityiskohdat, miten eri tapahtumat vaikuttavat toisiinsa, miten kaikki liittyy yhteen? Mikä on seuraava tärkeä askel, mitä tulisi välttää? Kenelle kannattaa soittaa?

Tiedämme.

Asiantuntijamme

Marcus Henricson

Marcus Henricson on Henricson Ab:n toimitusjohtaja. Kokemusta löytyy kaupunginjohtajan, kunnanjohtajan, mediayrityksen toimitusjohtajan sekä Puolustusministeriön erityisavustajan tehtävistä. Vuosien varrella hän on myös hoitanut monenlaista luottamustehtävää elinkeinoelämässä, yhteiskunnassa ja työnantajajärjestöissä. 

Koulutustaustaltaan Marcus on lakimies. Erikoisosaamisen ytimessä ovat strateginen ja juridinen konsultointi, niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille. Marcuksen työskentelytavan leimallisia piirteitä ovat faktapohjaisuus, tavoitteellisuus ja näkemyksellisyys.

Marcus on myös auktorisoitu kääntäjä. Hän kääntää mm. hallituksen esityksiä suomesta ruotsiksi.

Jan-Erik Enestam

Jan-Erik on Henricson Ab:n Senior Advisor. Pitkän poliittisen uran aikana hän on kansanedustajana, sisäministerinä, puolustusministerinä, ympäristöministerinä sekä pohjoismaisen- ja lähialueyhteistyön ministerinä hankkinut vankan poliittisen kokemuksen sekä erittäin laajat ja vahvat verkostot. Hän on myös toiminut Pohjoismaiden neuvoston johtajana sekä hoitanut lukuisia valtiollisia, kunnallisia ja järjestöjen luottamustehtäviä.

Jan-Erikin erikoisosaamisen ytimessä ovat poliittinen päätöksenteko, pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö, poliittinen viestintä sekä edunvalvonta.

Koulutustaustaltaan Jan-Erik on kansantaloustieteilijä. Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle ministerin arvonimen.

Harriet Henricson

Harriet on Henricson Ab:n logistiikkapäällikkö. Ja hyvä niin! Hänen ansiostaan voimme luottaa siihen, että tuhat tärkeää asiaa toimivat juuri niin kuin pitääkin. Se antaa toiminnallemme turvallisen, tehokkaan ja mukavan perusvireen. Se vapauttaa meidät keskittymään oleelliseen yhdessä toimeksiantajiemme kanssa. 

Koulutustaustaltaan Harriet on elintarviketieteiden maisteri. Hänellä on kokemusta laadunhallinnasta, omavalvonnasta, luomu-elintarvikeyritysten auditoinnista, kaupasta ja logistiikasta. Sen lisäksi että hän pitää meidät ruodussa, hän toimii myös itsenäisenä Mary Kay -ihonhoitokonsulttina.

Hankkeemme

Esimerkkejä konsulttitoimeksiannoista:

Pohjoismainen Energia-alan konserni | Vuoropuhelua Suomen valtion kanssa energia-alaan investointeihin liittyvästä lainsäädännöstä | 2023-

Pohjoismainen Sijoitusryhmittymä | Strategista ja juridista neuvontaa energiaintensiivisen teollisuuden laajaan investointihankkeeseen liittyen | 2023-

Pohjoismaiden ministerineuvosto | Strateginen selvitys pohjoismaiden Institutions siviilikriisinhallinnasta ja -yhteistyöstä | 2023-

BAE Systems / Eurofighter-konsortio | Public Affairs -palveluja, erityisesti Suomen HX-hävittäjähankintaan liittyen | 2023-

Eurooppalainen puolustusalan konserni | Public Affairs -palveluja Suomessa; oikeudellista, strategista, poliittista ja kaupallista neuvontaa | 2023-

Port of Rotterdam | Public Affairs -palveluja; strategista neuvontaa, erityisesti suomalaisyritysten investointeihin liittyen | 2023-

Eurooppalainen kiinteistöalan konserni | Suomalaisten kuntien ja hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilastrategioiden kartoittaminen | 2023-

Kansainvälinen konserni maksuliikennealalla | Suomen valtion maksuliikenteen nykyisten ja tulevien linjausten ja ratkaisujen kartoittaminen | 2023-

Vantaan kaupunki | Kaupungin hallitusohjelmatavoitteiden sekä edunvalvontasuunnitelman muotoileminen | 2023-

Avia-verkosto | HEL lentoasemaseudun toimijoiden yhteiset hallitusohjelmatavoitteet sekä edunvalvontasuunnitelma | 2023-

Sveriges Kommuner Och Regioner SKR | Strategista neuvontaa johdolle ja asiantuntijoille; Suomen ja Ruotsin välistä kokemustenvaihtoa | 2023-

Globaali konserni pakkausalalla | Strategisia kysymyksiä liittyen EU:n SUP-direktiivin kansalliseen toimeenpanoon Suomessa | 2023-

Ahvenanmaan Maakuntahallitus | Viidentoista kunnan lakisääteinen kuntaliitosselvitys; oikeudellista ja strategista neuvontaa maakuntahallitukselle | 2023-

Turun kaupunki, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Turunmaan sairaala | Strategista ja juridista neuvontaa ja edunvalvontaa, erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyen; mm. Kuulemisia eduskunnassa, ministeriötason neuvotteluja, yms. | 2023-

Suomen Kuntaliitto | Kuntaliiton EU- ja kansainvälisen toiminnan arviointi | 2023-

Porin kaupunki Ja Prizztech Oy | Peittoo Recycling Park: liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja implementointi | 2023-

Pietarsaaren seudun kunnat | Alueellisen lukiolautakunnan perustaminen | 2023-

______________________________________________

Yhteystiedot

Marcus Henricson
+358 50 696 11
marcus[at]henricson.fi

Jan-Erik Enestam
+358 44 742 7701
jee[at]kitnet.fi

Harriet Henricson
+358 50 304 1303
harriet[at]henricson.fi

Y-tunnus 1074186-5 | VAT FI10741865

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen ja toivomme saavamme laskut sähköisessä muodossa.

Verkkolaskuosoite: 003710741865
Operaattori: Apix Messaging Oy
Operaattoritunnuskoodi: 003723327487

Kaikki muu posti pyydetään toimittamaan alla olevaan osoitteeseen:

Henricson Ab
harriet@henricson.fi
Puutarhakatu 7 A 4, 68 600 Pietarsaari