Henricson Ab

Juridik, politik, samarbete, strategi. Vi vet.

fi  en  

VI VET.

Ibland får vi frågan vad vi egentligen gör? Svaret är mycket enkelt.

Strategiska förändringar, kontakter mellan privat och offentlig sektor, dialog med beslutsfattare och intressegrupper, komplicerade juridiska och ekonomiska helheter. Krävande juridiska översättningar, inklusive regeringspropositioner och lagförslag. Vilka detaljer är avgörande, hur påverkar en händelse en annan, hur hänger allt ihop? Vad är nästa viktiga steg, vad borde undvikas? Vem ska vi ringa?

Vi vet.

Våra experter

Marcus Henricson

Marcus är VD för Henricson Ab. Tidigare har han bland annat jobbat som stadsdirektör, kommundirektör, VD inom mediabranschen och specialmedarbetare vid Försvarsministeriet. Förtroendeuppdragen inom näringsliv, samhälle och arbetsgivarorganisationer har varit många under årens lopp.

Till utbildningen är Marcus jurist. Hans specialkompetens är strategisk och juridisk rådgivning, både till privat och offentlig sektor. Ofta berör uppdragen gränssnittet mellan privat och offentligt. Marcus arbetssätt är faktabaserat, målinriktat och framåtblickande.

Marcus är också auktoriserad translator. Han översätter bland annat regeringspropositioner från finska till svenska.

Jan-Erik Enestam

Jan-Erik är Senior Advisor hos Henricson Ab. Under en lång politisk karriär som parlamentsledamot, inrikesminister, försvarsminister, miljöminister samt minister för nordiskt samarbete och närområdessamarbete har Jan-Erik byggt upp en solid politisk kompetens och ett omfattande och starkt nätverk. Han har också arbetat som rådsdirektör för Nordiska rådet och innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag inom stat, kommun och intresseorganisationer.

Jan-Eriks specialkompetens är politiskt beslutsfattande, nordiskt och europeiskt samarbete, politisk kommunikation och intressebevakning. Till utbildningen är Jan-Erik nationalekonom. Republikens president har förlänat honom hederstiteln minister.

Harriet Henricson

Harriet är logistikchef hos Henricson Ab. Det är vi glada för. Det betyder att tusen viktiga saker fungerar till punkt och pricka. Det skapar trygghet, effektivitet och god stämning för oss och våra uppdragsgivare, när var och en får koncentrera sig på det den är bäst på.

Harriet är magister i livsmedelsvetenskaper. Hon har erfarenhet av kvalitetsledning, egenkontroll, auditering av ekologiska livsmedelsföretag, handel och logistik.

Utöver att hon håller ordning på oss, är Harriet också verksam som fristående hudvårdskonsult för Mary Kay.

Våra projekt

Alla våra uppdrag är inte offentliga. Nedan några exempel på offentliga uppdrag:

Nordiska ministerrådet 2021
Strategisk utredning om nordiskt samarbete under kristider

Cocomms Oy Ltd 2019– (pågående) 
Public Affairs-tjänster samt strategisk och juridisk rådgivning, ett flertal uppdrag, bland annat för internationella företag med intressen i Finland
Exempel: Public Affairs-tjänster för BAE Systems i anslutning till jaktplansprojektet HX

Sveriges Kommuner och Regioner 2019–2020
Strategisk konsultering för chefer och experter. Erfarenhetsutbyte Sverige-Finland

Ålands landskapsregering 2018–2019
Lagstadgad kommunindelningsutredning för 15 kommuner på Åland samt juridisk och strategisk rådgivning till Landskapsregeringen

Finlands Kommunförbund 2016–2017
Utvärdering av Kommunförbundets EU- och internationella verksamhet

Tankesmedjan Magma 2014–2015
Ett språk eller två? – Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner

Åbo stad, Pargas stad, Kimitoöns kommun, Affärsverket Åbolands Sjukhus, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 2013–2019
Strategisk och juridisk konsultering och intressebevakning, bl.a i anslutning till vård- och landskapsreformen

Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt, Affärsverket Åbolands Sjukhus 2013–2019
Strategisk och juridisk rådgivning: Strukturella lösningar för tvåspråkig service, Lösningar i samband med landskaps- och vårdreformen

Åbo Akademi, Andelslaget Virum 2016
Strategisk och juridisk konsultering: Ett samarbetsnätverk för finlandssvenska gymnasier

Jakobstads stad, Nykarleby stad, Pedersöre kommun, Kronoby kommun, Larsmo kommun 2015–2016
Juridisk och strategisk konsultering: Gemensam gymnasienämnd för Jakobstadsregionens kommuner

Ålands Landskapsregering, Finströms kommun, Geta kommun, Sunds kommun 2015
Samarbetsutredning för Norra Ålands kommuner

Kårkulla Samkommun 2014–2020
Strategisk och juridisk konsultering och intressebevakning, bl.a. i anslutning till vård- och landskapsreformen

Tankesmedjan Magma och Svenska Pensionärsförbundet 2014
Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv 2024. En framtidsanalys

Lahtis stad 2013–2014
Strategisk ledarskapsutveckling för chefer inom Lahtis stad. Med Ramboll Management Consulting

Domkapitlet i Borgå stift 2013–2014
Förutredning: Fonder, stiftelser och andra kapitalförvaltare med kyrklig anknytning

Esbo stad och Yrkesinstitutet Omnia 2013–2014
Ledarskapsutbildning (specialyrkesexamen) för chefer inom Esbo stads koncern

Finlands Kommunförbund 2013–2014
Strategisk studie: En förvaltningsmodell för svensk service i Helsingfors metropolområde

Helsingors Kyrkliga Samfällighet 2013–2014
Organisations- och verksamhetsmodeller för gemensamt församlingsarbete

Prizztech Ltd, Björneborgs stad 2013–2014
Affärsplan, synergier och företagsetableringar för Peittoo Recycling Park. Med Ramboll Management Consulting

Kimitoöns kommun och Pargas stad 2013–2014
Sammanslagningsutredning för Kimitoöns kommun och Pargas stad, förutredning

Statsrådets kansli 2013– (pågående)
Översättning av regeringspropositioner och andra juridiska dokument från finska till svenska

kontakt

Marcus Henricson
+358 50 696 11
marcus[at]henricson.fi

Jan-Erik Enestam
+358 44 742 7701
jee[at]kitnet.fi

Harriet Henricson
+358 50 304 1303
harriet[at]henricson.fi

FO 1074186-5 | VAT FI10741865

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form.

E-fakturaadress: 003710741865
Operatör: Maventa (003721291126)
Operatörs ID via banknätverket: DABAFIHH

E-postfakturor (pdf): 10741865@scan.netvisor.fi

Pappersfaktura:
Henricson Ab
10741865
PL 100
80020 KOLLEKTOR SCAN FINLAND

All övrig post ska skickas till följande adress:
Henricson Ab
Trädgårdsgatan 7A4, 68600 Jakobstad, FIN