Henricson Ab

Juridik, politik, samarbete, strategi. Vi vet.

fi  en  

VI VET.

Ibland får vi frågan vad vi egentligen gör? Svaret är mycket enkelt.

Strategiska förändringar, kontakter mellan privat och offentlig sektor, dialog med beslutsfattare och intressegrupper, komplicerade juridiska och ekonomiska helheter. Krävande juridiska översättningar, inklusive regeringspropositioner och lagförslag. Vilka detaljer är avgörande, hur påverkar en händelse en annan, hur hänger allt ihop? Vad är nästa viktiga steg, vad borde undvikas? Vem ska vi ringa?

Vi vet.

Våra experter

Marcus Henricson

Marcus är VD för Henricson Ab. Tidigare har han bland annat jobbat som stadsdirektör, kommundirektör, VD inom mediabranschen och specialmedarbetare vid Försvarsministeriet. Förtroendeuppdragen inom näringsliv, samhälle och arbetsgivarorganisationer har varit många under årens lopp.

Till utbildningen är Marcus jurist. Hans specialkompetens är strategisk och juridisk rådgivning, både till privat och offentlig sektor. Ofta berör uppdragen gränssnittet mellan privat och offentligt. Marcus arbetssätt är faktabaserat, målinriktat och framåtblickande.

Marcus är också auktoriserad translator. Han översätter bland annat regeringspropositioner från finska till svenska.

Jan-Erik Enestam

Jan-Erik är Senior Advisor hos Henricson Ab. Under en lång politisk karriär som parlamentsledamot, inrikesminister, försvarsminister, miljöminister samt minister för nordiskt samarbete och närområdessamarbete har Jan-Erik byggt upp en solid politisk kompetens och ett omfattande och starkt nätverk. Han har också arbetat som rådsdirektör för Nordiska rådet och innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag inom stat, kommun och intresseorganisationer.

Jan-Eriks specialkompetens är politiskt beslutsfattande, nordiskt och europeiskt samarbete, politisk kommunikation och intressebevakning. Till utbildningen är Jan-Erik nationalekonom. Republikens president har förlänat honom hederstiteln minister.

Harriet Henricson

Harriet är logistikchef hos Henricson Ab. Det är vi glada för. Det betyder att tusen viktiga saker fungerar till punkt och pricka. Det skapar trygghet, effektivitet och god stämning för oss och våra uppdragsgivare, när var och en får koncentrera sig på det den är bäst på.

Harriet är magister i livsmedelsvetenskaper. Hon har erfarenhet av kvalitetsledning, egenkontroll, auditering av ekologiska livsmedelsföretag, handel och logistik.

Utöver att hon håller ordning på oss, är Harriet också verksam som fristående hudvårdskonsult för Mary Kay.

Våra projekt

Exempel på konsultuppdrag:

En nordisk energikoncer | Faktabaserad kommunikation med finska staten angående lagstiftning om energiinvesteringar | 2023-

En nordisk investeringsgrupp | Strategisk och juridisk rådgivning för ett omfattande investeringsprojekt i energiintensiv industri | 2023-

Nordiska Ministerrådet | Strategisk genomlysning av de nordiska Ländernas civila krisberedskap | 2021-2022

BAE Systems / Eurofighter-konsortiet | Public Affairs-tjänster, i synnerhet i anslutning till Finlands jaktplansupphandling (HX) | 2019-2022

En europeisk koncern inom försvarssektorn | Public Affairs-tjänster i Finland; juridisk, strategisk, politisk och kommersiell konsultation | 2020-2022

Port of Rotterdam | Public Affairs-tjänster; strategisk konsultation, i synnerhet i samband med finländska företags investeringar | 2020-2023

En europeisk koncern inom fastighetssektorn | Kartläggning av finländska kommuners och välfärdsområdens strategier för fastigheter och utrymmen | 2020-2023

En internationell koncern inom betalningstrafik | Kartläggning av finska statens strategiska riktlinjer och lösningar för betalningstrafik i nuläget och framöver | 2022

Vanda stad | Formulering av stadens målsättningar för regeringsprogrammet samt plan för intressebevakning | 2022

Avia-nätverket | Gemensamma målsättningar för regeringsprogrammet för aktörerna kring HEL flygplats samt plan för intressebevakning | 2022

Sveriges Kommuner och Regioner SKR | Strategisk konsultering för chefer och experter; kunskapsutbyte mellan Finland och Sverige | 2019-2023

En global koncern inom förpackningssektorn | Strategiska frågor gällande nationell implementering av EU:s SUP-direktiv i finländsk lagstiftning | 2019-2020

Ålands landskapsregering | Lagstadgad kommunsammanslagningsutredning för 15 kommuner på Åland; juridisk och strategisk konsultering till landskapsregeringen | 2015-2019

Åbo stad, Pargas stad, Kimitoöns kommun, Åbolands sjukhus | Strategisk och juridisk rådgivning och intressebevakning, i synnerhet angående vård- och landskapsreformen; bl.a. höranden i riksdagen, förhandlingar på ministernivå etc. | 2013-2019

Finlands Kommunförbund | Utvärdering av Kommunförbundets EU- och Internationella verksamhet | 2016-2017

Björneborgs stad och Prizztech Oy | Peittoo Recycling Park: Uppgörande och implementering av en affärsplan för företagsparken | 2013-2016

Kommunerna i Jakobstadsregionen | Inrättandet av en regional gymnasienämnd | 2015-2016

______________________________________________

kontakt

Marcus Henricson
+358 50 696 11
marcus[at]henricson.fi

Jan-Erik Enestam
+358 44 742 7701
jee[at]kitnet.fi

Harriet Henricson
+358 50 304 1303
harriet[at]henricson.fi

FO 1074186-5 | VAT FI10741865

Vi önskar få alla våra fakturor som e-faktura framföver. Våra nya faktureringsuppgifter (i bruk från 1.3.2024) är:

E-fakturaadress (OTV): 003710741865
Operatör: Apix Messaging Oy
Operatörskod (service ID): 003723327487

Med vänliga hälsningar,

Henricson Ab

harriet@henricson.fi
Trädgårdsgatan 7 A 4, 68 600 Jakobstad