Våra tjänster

CON§ULTING

Vi är experter på krävande strategisk konsultering.

TRAN§LATION

Vi är specialister på krävande juridiska översättningsuppdrag.

FOOD & DRINK

Vi på Henricson Ab har lång erfarenhet av expertuppdrag inom livsmedelssektorn.

BEAUTY

Sedan 2008 är Henricson Ab en stolt medlem i den världsvida Mary Kay™-familjen.

Från våra kunder

Utredarna genomförde en sakkunnig, noggrann och analytisk utvärdering av Kommunförbundets verksamhet på europeisk och internationell nivå. Rapporten kommer att vara till stor nytta när vi utvecklar vår verksamhet och effektiverar vår resursanvändning.

- Finlands Kommunförbunds VD Jari Koskinen om den utvärdering av förbundets EU- och internationella verksamhet som Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson utförde 2016

 

Vårt samarbete med Marcus Henricson skapar en stabil faktagrund för vår strategiska planering, vilket gör det möjligt för oss att ligga steget före och presentera konkreta förslag till lösningar. Marcus sätt att arbeta väcker förtroende hos alla parter.

- Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén om den pågående beredningen av en struktur för tvåspråkiga social- och hälsotjänster i Egentliga Finland, där Marcus Henricson sedan 2016 är gemensam konsult för Åbo stad, Pargas stad, Kimitoöns kommun och Affärsverket Åbolands sjukhus

 

Vi är väldigt glada att vi valde Henricson Ab för den här utredningen. Marcus Henricsons text är mycket välformulerad, med exakt fingertoppskänsla för hur man bäst kommunicerar med målgruppen.

− Medlemmar i Domkapitlet i Borgå stift, om vår utredning om stiftelser, fonder och andra kapitalförvaltare med kristen anknytning, som publicerades i november 2014

En gedigen och välskriven rapport, som kommer att vara till stor nytta vid kommande förändringar i vårt lands offentliga strukturer.
- En representant för Tankesmedjan Magma, om den utredning om förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner som Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson gjorde 2015

Utredningsarbetet har skett i väldigt gott samarbete med kommunerna, landskapsregeringen och andra instanser. Rapporten är koncis och tydlig. Slutsatserna och rekommendationerna är väl underbyggda.
- Representanter för Ålands landskapsregering, om samarbetsutredningen för Norra Ålands kommuner som Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson gjorde 2015

Harriet inte bara säljer världens bästa hudvårds- och sminkprodukter – hon tar faktiskt hand om sina kunder på riktigt! Jag vet att jag alltid kan ringa henne, vad saken än gäller, och allt ordnar sig!

− Våra hundratals kunder inom affärsområdet Beauty, om våra Mary Kay™-produkter och Harriets personliga service

Översättningarna har varit exakta och kommentarerna till källtexten sakkunniga, alla deadlines har hållit, och servicen har på allt sätt varit förstklassig!

− En ansvarig tjänsteman på Finansministeriet, om Marcus översättning av Regeringens proposition med förslag till kommunallag, i september 2014

Vi är mycket nöjda med Marcus Henricsons sätt att sköta utredningsuppdraget. Alla deadlines har hållit, arbetet bygger på en gedigen faktagrund, och texten är intressant och lättläst. Vi anlitar gärna Henricson Ab även i kommande utredningar.

− Medlemmar i projektets styrgrupp, om utredningen Guldålder – men inte för alla: Pensionärsliv 2024, som publicerades i november 2014

Harriet Henricson är en väldigt professionell, kompetent och pålitlig granskare. Hennes välorganiserade, effektiva arbetssätt inger förtroende och gör att samarbetet löper problemfritt och vi kan använda tiden effektivt, utan att det känns stressigt.

− En representant för ett stort nordiskt livsmedelsföretag, om våra granskningstjänster för ekocertifikat, våren 2014

Det har varit en sann glädje att jobba med Marcus Henricson! Utredningen är strikt faktabaserad och ytterst trovärdig, samtidigt som texten är lätt att läsa och ta till sig. Marcus Henricsons juridiska och språkliga kompetens tillförde projektet ett genuint mervärde.

− Medlemmar i projektets styrgrupp, om utredningen En förvaltningsmodell för svenskspråkig service i metropolområdet, som publicerades i januari 2014

Våra experter

Marcus Henricson

Marcus Henricson

Marcus Henricson är VD för Henricson Ab och ansvarar för affärsområdena Con§ulting och Tran§lation. Han är en erfaren chef med bakgrund som kommun- och stadsdirektör, som VD inom mediabranschen och inom Försvarsministeriet.

Marcus specialområden är strategiskt ledarskap, strategiska utredningar, gränssnitten mellan offentlig och privat sektor samt juridiska översättningar. Han är en erfaren föreläsare, till utbildningen jurist och auktoriserad translator.

Harriet Henricson

Harriet Henricson

Harriet Henricson ansvarar för affärsområdena Beauty och Food & Drink. Hon har
omfattande erfarenhet inom projektledning,
kvalitetsledning, sales management samt
intern och extern auditering.

Harriet är en mycket erfaren
föreläsare. Hon har en magistersexamen i
livsmedelsvetenskaper från
Helsingfors Universitet.
Harriet jobbar på heltid inom Henricson Ab
sedan 2007.

Siv Sandberg

Siv Sandberg

Siv Sandberg är ledande expert hos Henricson Ab. Hon är en är en mycket meriterad och uppskattad utredare, forskare och föreläsare i frågor som gäller kommunal förvaltning, lokal demokrati och strategiska förändringar inom offentlig sektor på lokal, nationell och nordisk nivå.

Siv Sandberg är verksam som forskare/projektledare vid Åbo Akademi. Hon har mycket omfattande erfarenhet av utredningsuppdrag inom offentlig sektor.

Jan-Erik Enestam

Jan-Erik Enestam

Jan-Erik Enestam är Senior Adviser hos Henricson Ab. Han har varit riksdagsledamot i Finlands riksdag 1991–2006 samt miljöminister, nordisk samarbetsminister, inrikesminister, närområdesminister och försvarsminister under perioden 1995–2006. Han har också bl.a. arbetat som rådsdirektör vid Nordiska rådet.

Republikens president förlänade Jan-Erik Enestam hederstiteln minister 2015.

”Vi gör Ert bästa!”™

Som kund hos Henricson AB har Du vår fulla uppmärksamhet. Vi utför alla våra uppdrag med stor integritet. Vårt kvalitetsmål är det högsta tänkbara: Kunden ska vara nöjd. Punkt. Det betyder också att vi endast åtar oss sådana uppdrag där vi vet att vi kan göra Dig helt nöjd.

Men våra krav på oss själva slutar inte där. Vi vill också att våra arvoden ska upplevas som skäliga. Självklart kostar det att anlita experter. Just därför vill vi att Du som vår kund ska få uppleva att du får mycket för pengarna hos Henricson AB. Det jobbar vi hårt för.

Inom affärsområdet Beauty betyder ”Vi gör Ert bästa!” att allt – precis allt! – ingår för dig som köper Mary Kay™-produkter av oss: Hemleverans, eventuell presentpaketering, och världens bästa bytesrätt. Javisst, du kan till och med byta en produkt du redan börjat använda!

Våra kunder