Siv Sandberg

Siv Sandberg är ledande expert hos Henricson Ab. Hon är en är en mycket meriterad och uppskattad utredare, forskare och föreläsare i frågor som gäller kommunal förvaltning, lokal demokrati och strategiska förändringar inom offentlig sektor på lokal, nationell och nordisk nivå.

Siv Sandberg är verksam som forskare/projektledare vid Åbo Akademi. Hon har mycket omfattande erfarenhet av utredningsuppdrag inom offentlig sektor.